skip to Main Content

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning som ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) gör att kraven skärps på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Syftet med den nya lagen är främst att värna om individens integritet i det digitala samhället. Det tycker vi är bra. Därför vill vi på bästa möjliga sätt informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, och vad vi gör för att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt.

Vårt löfte till dig som kund, medarbetare, samarbetspartner eller e-postprenumerant:

  • Vi lagrar och hanterar personuppgifter i form av förnamn, efternamn, befattning, e-postadress, telefonnummer, fysisk adress och postadress, tillsammans med projektbeskrivningar, för att av naturliga skäl kunna kommunicera, och upprätthålla, affärsrelationen under tiden för samarbetet.
  • Vi sparar även dina personuppgifter på rättsliga grunder eftersom den svenska lagen kräver att bokföringsunderlag skall sparas i 7 år.
  • Vi sparar din e-postadress, och om ifyllt även förnamn, efternamn och födelsedatum, om du själv gett ditt aktiva samtycke till att bli prenumerant av vårt inspirationsbrev genom att fylla i registreringsformuläret på johannesgustavsson.se och aktivera prenumerationen via länken i bekräftelsemejlet. Syftet med inspirationsbrevet är att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst avprenumerera genom att trycka på “Avregistrera dig” som finns längst ned i varje utskick. Du kan också ändra dina uppgifter genom att trycka på “Uppdatera mina uppgifter”.
  • Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare eller överlåtas till tredje part.
  • Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.
   • Personuppgiftsbiträdet för att lagra och hantera kunder, medarbetares och samarbetspartners personuppgifter är CRM-verktyget Capsule (Zestia Limited, England). Här kan du läsa mer om deras användarvillkor: capsulecrm.com/terms (“Customer Data”). Här kan du läsa mer om hur data, till exempel personuppgifter, lagras: capsulecrm.com/security.
   • Personuppgiftsbiträdet för att lagra och hantera e-postprenumeranters personuppgifter är nyhetsbrevtjänsten Mailchimp (Rocket Science Group, USA). Här kan du läsa mer om hur data, till exempel personuppgifter, lagras: mailchimp.com/legal/privacy (“Privacy for Contacts”).

Din rätt till dina personuppgifter

  • Du har rätt att när som helst ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Skicka ett mejl till gdpr@johannesgustavsson.se om du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer.
  • Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen.
Back To Top